Logo Praktijk Pure

Een natuurlijk alternatief voor uw gezondheidsklachten!

Consult en tarieven

Hoe gaat een natuurgeneeskundige behandeling in zijn werk?

Na een eerste contact per mail of telefoon maken we een afspraak voor een oriënterend gesprek of een intake. Ik vraag jou om drie dagen bij te houden wat je eet en drinkt en om dit voedingsdagboek mee te nemen naar onze eerste afspraak. Dit tezamen met bijsluiters van medicatie en supplementen.

 

Intake

Tijdens het intakegesprek komen veel onderwerpen aan bod, zoals jouw huidige klacht(en), ziektegeschiedenis, levensloop, organen, leefstijl, psyche, voedingsgewoonten, maar ook urine en ontlasting. Ik neem ruim de tijd om een goed beeld te krijgen van jou als persoon èn om inzicht te krijgen in de onderliggende oorzaak van jouw klachten.

 

Irisdiagnostiek maakt een vast onderdeel uit van dit eerste consult. Ik maak ogenfoto’s van beide ogen.  Irisdiagnose maakt het mogelijk om verstoringen in het lichaam te herkennen door middel van vlekken, lijnen en verkleuringen in de iris.

 

Behandelplangesprek

Aan de hand van de bevindingen uit de intake maak ik een persoonlijk behandelplan op maat, inclusief leefstijl- en voedingsadviezen. Dit plan van aanpak bespreek ik met jou in het behandelplangesprek, dat 1 week na de intake plaatsvindt.

 

 

Praktijk Pure
Praktijk Pure

Indien beide partijen akkoord gaan, wordt de behandeling opgestart. Evt. bachbloesems krijg je direct mee, kruidentincturen bestel ik en krijg je thuis bezorgd.

 

Indien nodig wordt er (met jouw toestemming) samengewerkt met andere zorgprofessionals en de reguliere geneeskunde.

 

Vervolgconsulten

Tijdens een vervolgconsult  bespreek ik de reactie op de ingezette behandeling en de veranderingen die je gemerkt hebt met betrekking tot jouw klachten. Ook is er tijd voor een lichaamsgerichte behandeling of massage die het genezingsproces ondersteunt.

 

Het 1e vervolgconsult vindt vier weken na aanvang van de behandeling plaats. Daarna zit er doorgaans zes weken tussen de consulten.  Het totaal aantal consulten is afhankelijk van de hulpvraag en soort problematiek.

 

Het resultaat van een behandeling is mede afhankelijk van de eigen inzet en motivatie om aanpassingen aan te brengen in voeding en leefstijl. Ook speelt inzicht in het eigen ziekte- en herstelproces een belangrijke rol.

 

Oriënterend gesprek (30 minuten)

Mensen die eerst willen kennismaken of nog niet zeker zijn of natuurgeneeskunde bij hen past, zijn van harte welkom voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Tarieven Pure

Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW en exclusief in te zetten kruidentincturen, bachbloesems, voedingssupplementen etc.

 

Bij de behandeling zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Vergoedingen zorgverzekeraar

 

Ik ben met mijn praktijk aangesloten bij de beroepsvereniging NWP. De consulten worden daarom (deels) vergoed door zorgverzekeraars vanuit een aanvullende verzekering. Zie voor een actueel overzicht:

www.nwp-natuurgeneeskunde.nl/verzekeraars.html. Consulten gaan niet ten koste van uw eigen bijdrage.

 

Dossierplicht en privacy wet (AVG)

 

Op grond van de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. Bij aanvang van het intakegesprek informeer ik u welke gegevens door mij worden vastgelegd in het dossier. Vanuit de privacywet (AVG) vraag ik u hiervoor toestemming te geven, dit door ondertekening van de Privacyverklaring.

 

Indien een cliënt jonger is dan 16 jaar, dienen beide ouders toestemming te geven voor de behandeling en het vastleggen van gegevens in een dossier.

 

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

 

Klachtenprocedure

 

Natuurgeneeskundig praktijk Pure is aangesloten bij het KAB, de koepel voor alternatieve behandelwijzen. Het KAB waarborgt de kwaliteit van aangesloten therapeuten. Indien u ontevreden bent over de behandeling en u komt er onderling  niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de beroepsvereniging (NWP). Op de website van het KAB staat de klachtenprocedure vermeldt.

 

 

Logo Praktijk Pure

info@praktijkpure.nl  www.praktijkpure.nl  +31 6 18 21 47 21

 

© Copyright 2021 Praktijk Pure. Alle rechten voorbehouden.

Algemene voorwaarden - Privacy Verklaring - Sitemap

Praktijk Pure
Praktijk Pure